Test Poziomujący

Tu sprawdzisz poziom swojej AKTUALNEJ znajomości angielskiego.

Potraktuj ten test jak przymiarkę – jeśli poznamy twój obecny poziom znajomości języka, dobierzemy dla Ciebie najbardziej odpowiednią grupę.

  • Test składa się z 70 pytań i zajmie Ci maksymalnie 20 minut.
  • Czas trwania testu jest ograniczony.

WAŻNE: Zakończ test, kiedy pytania staną się zbyt trudne albo zaczniesz za długo zastanawiać się nad odpowiedziami.

Powodzenia 🙂