Pytania i odpowiedzi

Czym Metoda Colina Rose najbardziej różni się od innych?

Totalną bezstresowością – efekty w Metodzie Colina Rose przychodzą prawie niezauważenie, a nie są rezultatem mozolnego wkuwania, chociaż kurs wymaga dosyć systematycznej pracy przez kilka miesięcy. Jest to jednak zajęcie bardzo wciągające i przyjemne, w niczym nie przypominające tradycyjnych zajęć.

Bardzo szybkimi efektami – w ciągu 6 miesięcy osiągamy poziom znajomości języka (B1), którego zdobycie metodami tradycyjnymi zajmuje minimum 3 lata, ale większość ludzi poświeca na naukę 5-6 lat.

Sposobem pracy – trzy razy w tygodniu pracujemy przy własnym komputerze na portalu e-learningowym po ok. 45 minut za każdym razem, a raz w tygodniu odbywa się 60 minutowa sesja w grupie z Trenerem Językowym „na żywo”. Kurs „dopasowuje się” czasowo do uczestnika, a nie odwrotnie. Sesje są bardzo starannie zaplanowane i służą „aktywacji” materiału opracowanego przez uczestnika przy komputerze.

Niskim kosztem – w zależności od warunków lokalnych, inwestycja w kurs to 15-20% kosztu, jaki trzeba ponieść, aby osiągnąć ten sam poziom znajomości języka.

Ile czasu zajmie mi nauka Metodą Colina Rose?

Kurs podstawowy (ogólny 0 do B1) trwa 6 miesięcy, zaś zaawansowany (Business English: A2/B1 do B2) kolejne pięć miesięcy. Osiągnięcie tego poziomu metodami tradycyjnymi zajmuje minimum 3 lata, a większość ludzi potrzebuje na naukę 5-6.

Tygodniowo trzeba na kurs przeznaczyć 3 x 45 minut (praca własna z narzędziem e-learningowym) w dowolnie wybranym czasie, zaś raz w tygodniu 60 minut na sesję z Trenerem Językowym w małej grupie (do 6 osób).

Oznacza to ogromną oszczędność czasu i możliwość dopasowania czasu nauki do naszego kalendarza, zamiast dopasowywać nasz kalendarz do kursu.

Czy po kursie prowadzonym Metodą Colina Rose mogę zdać egzamin na standardowy certyfikat np. FCE/TOEFL itp.?

Po ukończeniu kursu Angielski Metodą Colina Rose – Przyspieszone Uczenie się uzyskujemy znajomość języka, potrzebną do pomyślnego zdania egzaminu na poziomie B1, a po kursie Business English na poziomie B2/BEC (Business English Certificate – biznesowy certyfikat języka angielskiego).

FCE/TOEFL i inne podobne egzaminy mają swoje odpowiedniki w skalach ABC Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Dlatego przy rozważaniu zdawania konkretnego egzaminu oprócz wymienionych powyżej, należy najpierw sprawdzić, jakiemu poziomowi w skali ABC odpowiada interesujący nas certyfikat. Przy większości takich certyfikatów zaleca się jednak zwykle 2-3 miesięczne dodatkowe przygotowanie do zdawania konkretnych testów tego certyfikatu.

Kiedy mogę zacząć?

Nabór i uruchamianie nowych grup trwa cały rok – naukę można zacząć w każdej chwili.

Czy sprawdzacie mój aktualny poziom znajomości języka?

Tak, z wyjątkiem osób, które nigdy dotąd nie uczyły się angielskiego. Pozostali przechodzą bezpłatny pisemny test diagnozujący, który precyzyjnie określa poziom każdego uczestnika i decyduje o wyborze kursu oraz przydzieleniu do konkretnej grupy zaawansowania.

Czy Metoda Colina Rose jest podobna do metody Callana?

Metoda Callana jest przede wszystkim metodą pamięciową, sprawdzającą się najlepiej w przypadku słuchowców, których w populacji jest ok. 10%. Poza tym, praktycznie nie uczy się tą metodą gramatyki, a więc trudno tu nauczyć się samodzielnego tworzenia zupełnie nowych wypowiedzi.

Kurs angielskiego Metodą Colina Rose – Przyspieszone Uczenie się sprawdza się u wszystkich, niezależnie od preferowanego stylu uczenia się: wzrokowców, słuchowców, kinestetyków itp. Obejmuje pełny zakres gramatyki, ze wszystkimi czasami, stroną bierną itd. Bardzo szybko pomaga przełamać barierę komunikacji, a uczestnicy rozumieją cudzoziemca już po 1-3 miesiącach nauki. Po 6 miesiącach naprawdę posługujemy się swobodnym angielskim w mowie i piśmie.

Czy Metoda Colina Rose jest podobna do systemu SITA?

Jest więcej różnic niż podobieństw, chociaż SITA również dąży do ułatwienia nauki języka poprzez wykorzystanie naturalnych właściwości mózgu. Niemniej SITA jest narzędziem do samodzielnej nauki i wymaga wysokiej samodyscypliny przez długi czasu.

Jest to też przede wszystkim narzędzie do nauki podstaw języka i budowania słownictwa. Natomiast kurs języka angielskiego Metodą Colina Rose – Przyspieszone Uczenie się to pełny kurs językowy, z całym zakresem gramatyki i wszystkich umiejętności językowych w mowie i piśmie, dla osób bez ponadprzeciętnej samodyscypliny, które chcą pełnej znajomości języka, a nie tylko doskonalenia wybranych jego aspektów, takich jak słówka czy ćwiczenia form gramatycznych.