Szybki Angielski 3.0

 

Kurs 3.0 Przeznaczony jest dla osób dorosłych, które posługują się już angielskim płynnie i pewnie, ale chcą udoskonalić stosowanie w komunikacji różnorodne konstrukcje gramatyczne i dodatkowo wzbogacić swoje słownictwo. W trakcie kursu nauczysz się wyrażać swoje wszelakie przemyślenia i opinie w języku angielskim i brać czynny udział w dyskusji na każdy temat.

Po tym kursie będziesz:

 

  • rozumieć szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio
  • wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu dobierając właściwe sformułowania
  • posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych
  • formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne
  • stosować bogate słownictwo, idiomy i różnorodne konstrukcje gramatyczne

 

Certyfikat kursu 3.0 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Co po kursie?

Absolwentom kursu Szybki Angielskiego 3.0 proponujemy 20 tygodniowy kurs doskonalący słownictwo i płynność wypowiedzi. Kurs jest dostępny wyłącznie dla absolwentów Szybkiego Angielskiego 3.0 i nie jest oferowany jako produkt samodzielny.