Szybki Angielski 1.1

 

Kurs 1.1 Przeznaczony jest dla osób dorosłych, które chcą nauczyć się posługiwać angielskim przede wszystkim w miejscu pracy. Kurs jest odpowiedni dla osób początkujących lub tzw. “false beginners”, czyli osób, które nawet jeśli długo już uczą się języka, nie osiągnęły istotnych postępów – lub utraciły sprawność w posługiwaniu się językiem.

Po tym kursie będziesz:

  • rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą standardowej komunikacji w firmie
  • radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie anglojęzycznym
  • tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne w sytuacjach powiązanych ze środowiskiem zawodowym
  • opisywać sytuacje, plany, oraz zamierzenia oraz krótko je uzasadniać w sposób zrozumiały dla odbiorcy

Certyfikat kursu 1.1 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Co po kursie?

Po kursie Szybki Angielski 1.1 polecamy doskonalenie płynności i słownictwa na kolejnym poziomie zaawansowania – Szybkim Angielskim 2.0 (program od B1 do B2) oraz następnie na Szybkim Angielskim 3.0 (do poziomu B2+/C1). Dzięki temu osiągniesz postęp od zera do B2/C1 w ciągu łącznie kilkunastu miesięcy zamiast tradycyjnych 7-8 lat – jeśli zastosujesz się do naszych zaleceń.