Szybki Angielski 2.0

 

Kurs 2.0 Przeznaczony jest dla osób dorosłych, które posługują się już angielskim w stopniu komunikatywnym, lecz chcą mówić bardziej poprawnie lub bardziej płynnie. W trakcie kursu bardzo intensywnie rozbudujesz swoją bazę słownictwa i struktur językowych…

Po tym kursie będziesz:

  • rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą standardowej komunikacji w firmie
  • porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem angielskiego, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron
  • formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne na różnorodne tematy
  • potrafił wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach, będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań

Certyfikat kursu 2.0 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Co po kursie?

Po kursie Szybki Angielski 2.0 (program od B1 do B2) polecamy kontynuować naukę na kursie Szybki Angielski 3.0. Jest to idealny  sposób na zyskanie jeszcze większej płynności wypowiedzi i poszerzenie słownictwa przy jednoczesnym udoskonaleniu stosowania gramatyki na bardzo wysokim poziomie.Szybki Angielski 3.0 to bardzo efektywny i szybki kurs, który pozwala na osiągnięcie postępu od B2 do C1 w ciągu 6 miesięcy zamiast tradycyjnych 2-3 lat.